Delfing Produkter AB


Mariestad


 
Home

EB-1130
Mtrl.-sats
Transistorn
30 st.

Per st:

258,00 kr

Mtrlsats till 30 st lödövning 2. En enkel "spiklaboration" med några resistorer, en transistor, en glödlampa m.m. enligt figur. Ger övning att löda och en lättfattlig introduktion tll transistorns funktion. Innehåll: Detaljerad arbetsbeskrivning. Anvisning i lödteknik. Studium av kollektorströmmens beroende av basströmmen. Mätning av kollektorström och basström samt beräkning av transistorns strömförstärkning.


Copyright Delfing Produkter AB