Delfing Produkter AB


Mariestad


 
Home

EB-28
Zenerdioden
Spiklaboration

Per st:

29,50 kr

Zenerdiodens funktion.Med en variabel spänningskälla och två instrument visas zenerdiodens funktion som spänningsstabilisator. Konstant utspänning trots varierande in-spänning. Byggsatsen innehåller krets-schema, komponenter, byggplatta, ledningstråd, kontaktstift samt anvisningar.


Copyright Delfing Produkter AB