Delfing Produkter AB


Mariestad


 
Home

EB-23
Dioden
Spiklaboration

Per st:

27,95 kr

Dioden som likriktare.Med en diod och en glödlampa visas likriktarverkan. Mätning av spänning och strömstyrka. Undersökning av diodens resistans i fram- och back-riktning vid olika temperaturer.Byggsatsen innehåller komponenter, krets-schema, byggplatta, ledningstråd, kontaktstift samt anvisningar och faktablad.


Copyright Delfing Produkter AB