Delfing Produkter AB


Mariestad


 
Home

EB-90
Kondensatorn
Spiklaboration

Per st:

36,50 kr

Kondensatorn.Enkel och åskådlig demonstration av kondensatorns funktion.Håll polblecken till ett vanligt 4,5 volt batteri mot kontaktstiften på plattan.Kondensatorn uppladdas varvid en glödlampa ger en kort ljusglimt.Batteriet avlägsnas.Då en strömbrytare intrycks kortslutes kondensatorn genom glödlampan. Ny ljusglimt! Kondensatorn laddas ur !Ytterligare försök visar att växelström passerar kondensatorn.


Copyright Delfing Produkter AB