Delfing Produkter AB


Mariestad


 
Home

EB-35
Sirénen/byggs.
Spiklabb

Per st:

31,95 kr

Sirén spiklaboration.När strömbrytaren trycks ned ljuder en ton i högtalaren vars frekvens stiger. När strömbrytaren släpps sjunker tonen. Högtalare ingår ej.


Copyright Delfing Produkter AB